Raha saatmine

(Send money)

Send worldwide!


Kõik AlertPay kontosised maksed on otsekohesed (sh nädalavahetustel ja riigipühadel)  ja kõikidest rahaülekannetest saavad alati nii raha saatja (edaspidi "Saatja") kui ka raha vastuvõtja (edaspidi "Saaja") oma e-posti aadressile vastavasisulise teavituse.
Raha saatmisel saab igakord määrata, kas saata see oma AlertPay kontojäägilt või krediitkaardilt*. Kontojäägilt saab saata raha 22. erinevas valuutas, sh ka eurodes.

Raha saatmiseks piisab Saaja e-posti aadressi teadmisest. E-posti aadress on ühtlasi ka AlertPay  kontonumbriks (tihti kasutatakse ka terminit "Account ID"),
Saata saab raha nii olemasolevale AlertPay kasutajale kui ka inimesele, kes veel ei oma AlertPay kontot, kuid omab e-posti aadressi. Enne raha saatmist mitte kasutaja e-posti aadressile oleks targem eelnevalt Saajaga kokkuleppida ja väljauurida, kas ta on ikka nõus seda raha AlertPay kaudu vastu võtma, sest raha edaspidiseks haldamiseks, on ta sunnitud registreerima endale AlertPay konto.

*Krediitkaardi makseid saavad vastu võtta ainult "Personal" ja "Business" konto omanikud. Krediitkaardi makselimiidid leiad SIIT (erinevas valuutas on see ekvivalentne umbes $500 USD iga kaardi kohta kuus).Kuidas raha saatmine käib?


Sisene enda AlertPay kontosse ja ülemisest menüüst vali  "Send Money".

Step 1 - Create - Avaneb maksekorralduse vorm

From: Sellel väljal näitab süsteem automaatselt sinu nime ja e-posti aadressi ning neid andmeid näeb hiljem makse saaja.
To: Sisesta Saaja e-posti aadress
Amount:  Sisesta summa, mida soovid saata. Minimaalne summa, mida võib saata on $1 USD. Lahtrisse sisesta ainult numbrid!
Balance:   Vaikimisi näidatakse sinu põhivaluuta kontojääki (tavaliselt on selleks USD). Mõne muu valuuta saatmiseks pead valima selle rippmenüüst. Kui aga soovitud valuutakontol raha puudub, siis võtab süsteem automaatselt  selle sinu põhivaluuta (Primary Currency) kontolt ja konverteerib vajaliku valuutaühikusse. Konverteerimine on tasuline - Valuuta hetkekurss (wholesale exchange rate) + AlertPay enda konverteerimistasu 2,5%.
Purchase Type:  - Please Select Purchase Type - Vali rippmenüüst maksetüüp, mille eest ülekannet sooritad. See on kohustsulik väli. Pakutavad variandid: Service (mõne teenuse eest), Goods (kauba eest), Auction Goods (oksjoni kauba eest), Other (Muu).
Note (optional): Märkused (vabal valikul)

Näit. kui sa soovid oma tuttava või sõbra AlertPay kontole raha laenata, siis "Purchase Type" vali "Other" ja märkuste lahtri võid jätta täitmata.

(vajuta pildile, et näha suurelt)


Kui maksekorrlduse lahtrid täidetud, siis vajuta "NEXT" nupule!

Step 2 - Confirm - Kontrolli veelkord üle maksekorraldusele sisestatud andmed, sisesta oma "Transaction PIN" ja vajuta nupule "SEND"!

Step 3 - Complete - Sinu ülekanne on sooritatud! Raha on edukalt ülekantud Saaja AlertPay kontole ja viimane saab ka vastavasisulise teavituse oma e-posti aadressile.

Kui 2. sammu juures (Step 2) märkad allolevat teadet, siis võib see tähendada seda, et
  • ükski AlertPay kasutaja ei ole oma kontot antud meiliaadressiga sidunud,
  • saaja on selle e-posti aadressi enda profiili alt kustutanud,
  • sellist kasutajat AlertPay-s ei eksisteeri,
  • oled valesti sisestanud e-posti aadressi.Kui tegemist on raha saatmisega mitte kasutajale, siis Saaja e-posti aadressile saadetakse teade, et talle on AlertPay kaudu saadetud raha ja kirja sisus on ka juhis, kuidas aktiveerida endale AlertPay konto, et hiljem oleks võimalik seda raha oma äranägemise järgi kasutada.Payza registratsioon


Payza Mobile Code
Tagasi üles
Reklaamibänner
DropBox - Get 2GB of free online storage!